Nyutgivet svenskt

  • Grafisk roman,  Nyutgivet svenskt,  Romaner,  Skrivet av kvinnor

    Hjärnan darrar av Klara Wiksten

    Hjärnan darrar är en seriebok med kortare serier som noveller, som berättar om särskilda människor som Klara mött. Klara är själv en av karaktärerna i boken, men fokus ligger främst på de lite udda, egenartade personligheter som hon möter i olika ”åtgärdsprogram”, arbetsträningar och jobbsökarkurser etc., som bygger på verkliga människor. För varje novell är det främst en karaktär som står i centrum för berättelsen, men många fler får också plats. Berättelserna, såsom jag uppfattar det, vill både lyfta fram dessa människor och ge dem en röst, och samtidigt hylla dem för att de är just sig själva. I detta, utan att det direkt uttalas i berättelserna, uppfattar jag också…

  • Nyutgivet svenskt,  Poesi,  Skrivet av kvinnor

    Barnet av Olivia Bergdahl

    En sonettkrans, vad innebär det? En av de mer komplicerade saker i poesin man kan ge sig på, nämligen att skapa en krans, en ring av 15 sonetter, där slutraden i varje sonett blir förstaraden i nästa, och dessutom bildar en ”mästarsonett” i slutet. En sonett har fem takter i varje rad, som bidrar till dess rytm. Det finns också flera varianter av sonetter, där rimmen går lite olika. Barnet är skriven som en Petrarca-sonett, där rimmen går ABBA CDE CDE, dvs att slutordet i rad A rimmar med nästa rad A:s slutord, slutordet i rad B rimmar med nästa rad B:s slutord etc. Temat i denna sonettkrans är uppväxt;…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.