• Kartan,  Romaner,  Skrivet av kvinnor

    En isbjörns memoarer av Yoko Tawada

    Med ett alldeles eget universa, där djur kan tala och skriva och i viss mån vara en del av det mänskliga sociala livet, får vi ta del av tre isbjörnars levnadshistoria. Den första som talar i boken är mormodern, en sovjetisk cirkusbjörn som blir känd just för att hon skriver sin självbiografi, men får problem i hemlandet och emigrerar till Berlin. Dottern Tosca är en ”berömd ballerina”, vars berättelse vi främst tar del av genom hennes skötare Barbara (vars levnadshistoria vi också får på kuppen). Tosca är baserad på en verklig isbjörn som avvisade sin son – i boken för att kunna skriva sina memoarer till slut, och draget till…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.