• Romaner,  Skrivet av kvinnor

    Au pair av Cecilia Hansson

    Boken handlar om en person som försöker förstå sin tid som au pair i Wien, och den kärlekshistoria som inte blev av, som inleddes där och som satte spår i berättarens fortsatta liv. I bokens början återvänder berättaren till Wien, besöker de gamla platserna och skriver till liv i de minnen som utspelade sig där. Premissen är att hon söker svar, att hon behöver skriva fram det som skedde, såsom jag uppfattar det. Berättelsen blir ett slags varvande mellan minnena, och det spår det satt i henne. Som läsare följer du med i hennes minnen av de olika märkliga familjer hon arbetar för, och hennes mer eller mindre misslyckade lektioner…

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.